TJÄNSTER

Bygg och projektledning

 

Som byggledare ansvarar jag för projektet under produktionsfasen. Är beställarens(byggherrens) högra hand, håller i byggmöten med entreprenören, kontaktperson mot kommunen och stämmer av ekonomin. Följer upp byggets alla delar så att beställaren får vad han blivit lovad.

Som projektledare ansvarar jag för projektering under uppritande av bygglov samt bygghandlingar. Hjälper till med en budgetkalkyl eller en mer detaljerad byggkalkyl.

Kontrollansvarig

 

Enligt plan och bygglagen(PBL), skall en kontrollansvarig(KA) anlitas vid rivning, om eller nybyggnation. Om inte kommunen vid enklare byggnationer beslutar att det inte behövs.

Som KA ansvarar jag för:

  • Bistå Byggherren med kompetens.
  • Upprätta en kontrollplan och som sedan följs upp under byggskedet.
  • Deltaga vid start (tekniskt samråd) samt slutmöte med byggnadsnämnden.
  • Deltaga vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Egna arbetsplatsbesök med kontroll enl. kontrollplan.
  • Utlåtande för underlag till slutbesked.

SMIDS Byggkonsult 0761-35 28 81

Copyright @ All Rights Reserved

KLICKA FÖR MER INFO